Tag Archives: Xây dựng hình ảnh thương hiệu

Pinterest có thể đẩy mạnh chiến lược Marketing của bạn như thế nào?

  Với các doanh nghiệp sử dụng ít nhất một trang web truyền thông xã hội với mục đích tiếp thị, việc sử dụng những cơ sở đã nêu để tiếp thị kinh doanh online không phải là một khái niệm mới. Facebook là một cơ sở rõ ràng bởi vì nó phổ biến nhất. […]