Chính sách bảo mật tại VKool Elite Club

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi rất coi trọng tính riêng tư của bạn. Chúng tôi nghiêm chỉnh thi hành chính sách bảo mật với mong muốn giúp cho dự án kinh doanh của bạn có những trải nghiệm bổ ích xứng đáng nhất có thể.

Chính sách bảo mật này nhằm chứng minh sự nghiêm túc của chúng tôi đối với dự án kinh doanh cũng như an ninh dành cho bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách thức công ty chúng tôi thu thập thông tin, những ai có thể truy cập thông tin lưu trữ, và cách thức lưu trữ thông tin. Vì thế chúng tôi yêu cầu bạn hãy đọc cẩn thận chính sách bảo mật này.

Những Thông Tin Cá Nhân Công ty Chúng Tôi Thu Thập Và Cách Thức Sử Dụng

Công ty chúng tôi thu thập thông tin theo các cách khác nhau từ những chi nhánh mới và các thành viên lựa chọn chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này chỉ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tới các chi nhánh và thành viên. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ không tiết lộ những thông tin cá nhân đã thu thập.

Đăng ký: Thành viên có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhất định khi họ đăng ký cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thanh toán (ví dụ như số thẻ tín dụng), SSN. Thông tin cá nhân thu thập được từ các thành viên trong quá trình đăng ký được sử dụng để cung cấp sản phẩm. Thông tin này sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba. Số an sinh xã hội được thu thập cho mục đích thuế. Thông tin này được lưu giữ bảo mật tuyệt đối trên một máy tính bị ngắt kết nối với bất kỳ loại dịch vụ internet.

Mua sắm trực tuyến: Tại một số trang web, bạn có thể mua các sản phẩm và dịch vụ hoặc đăng ký để nhận tài liệu, chẳng hạn như một bản tin, danh mục sản phẩm hoặc các cập nhật sản phẩm và dịch vụ mới. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, và tín dụng / thẻ ghi nợ thông tin.

Nếu bạn hoàn tất một đơn đặt hàng cho người khác, chẳng hạn như một đơn đặt hàng quà tặng trực tuyến gửi trực tiếp đến người nhận, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về người nhận, chẳng hạn như tên của người nhận, địa chỉ, và số điện thoại. Công ty chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng của bất kỳ thông tin cá nhân nào của bên thứ ba do bạn cung cấp khi đặt hàng như vậy. Do vậy xin vui lòng thực hiện cẩn thận.

Nếu bạn đặt hàng trực tiếp những dịch vụ hoặc sản phẩm từ công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để xử lý đơn hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các đối tác bên ngoài trừ trường hợp cần thiết để hoàn thành đơn hàng đó.

Giải đáp những thắc mắc qua Email: Khi khách truy cập hoặc thành viên gửi yêu cầu qua email đến công ty của chúng tôi, địa chỉ email được sử dụng lại để trả lời các email yêu cầu mà chúng tôi nhận được. Công ty chúng tôi không sử dụng các địa chỉ email trở lại cho bất kỳ mục đích nào khác và sẽ không chia sẻ địa chỉ email gửi lại này với bất kỳ bên thứ ba nào khác

Những Khảo sát khách hàng tự nguyện: Chúng tôi có thể tiến hành định kỳ các cuộc khảo sát cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi khuyến khích khách hàng của chúng tôi để tham gia vào các cuộc khảo sát này bởi họ cung cấp cho chúng tôi thông tin quan trọng giúp chúng tôi cải tiến các loại sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp và cách thức chúng tôi cung cấp chúng cho bạn. Thông tin cá nhân và các câu trả lời của bạn sẽ vẫn được tuyệt mật, ngay cả khi cuộc khảo sát được tiến hành bởi một bên thứ ba. Việc tham gia khảo sát của khách hàng chúng tôi là tự nguyện.

Diễn đàn công cộng: Hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin mà bạn có thể tiết lộ trong bất kỳ mục thành viên, hoặc các khu vực công cộng khác của trang web chúng tôi hoặc Internet, đều trở thành thông tin công cộng. Bạn nên thận trọng khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trong các khu vực công cộng này.

Nơi để trực tiếp đặt câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật hoặc các thực hành được mô tả trong tài liệu này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua những thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web này.

Việc sửa đổi chính sách này: Công ty chúng tôi có quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, và hoàn thiện chính sách này, các thỏa thuận điều khoản dịch vụ, và các thoả thuận, các chính sách khác của chúng tôi vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ cách nào, bằng việc cập nhật bài viết này.

tham-gia

Bookmark and Share
vkool ebook
Nhận MIỄN PHÍ Cuốn Sách Của Tony Nguyễn

Cuốn sách sẽ giúp bạn kiếm được trên $500/tháng với

Affiliate Marketing

Nhập Tên và Email để nhận cuốn sách ngay bây giờ

Bạn vui lòng cho VKool Elite biết cảm nghĩ của bạn nhé